vakcína je lož, KRISTUS JE PRAVDA A NÁDEJ. vakcína je smrť, KRISTUS JE ŽIVOT

Audio z pohrebnej kázne.