PREHĽADOVÁ SPRÁVA CORMAN-DROSTEN

 

Corman – Drosten Review Report

Preklad do slovenčiny: DeepL, Proglas: PrehlSpravaCormanDrosten

 


Detail správy: 

Dokument Corman-Drosten obsahuje tieto konkrétne chyby:

  1. Neexistuje žiadny špecifikovaný dôvod na použitie týchto extrémne vysokých koncentrácií primerov v tomto protokole. Opísané koncentrácie vedú k zvýšenej nešpecifickej väzbe a amplifikácii produktov PCR, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  2. Šesť nešpecifikovaných váhových pozícií vnesie do reálnych laboratórnych implementácií tohto testu obrovskú variabilitu; mätúci nešpecifický opis v Cormanovom-Drostenovom dokumente nie je vhodný ako štandardný prevádzkový protokol, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  3. Test nedokáže rozlíšiť medzi celým vírusom a fragmentmi vírusu. Preto sa test nemôže použiť ako diagnostický prostriedok pre neporušené (infekčné) vírusy, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2 a na vyvodenie záverov o prítomnosti infekcie.
  4. Rozdiel 10 °C vzhľadom na teplotu žíhania Tm pre dvojicu primerov1 (RdRp_SARSr_F a RdRp_SARSr_R) tiež spôsobuje, že test nie je vhodný ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  5. Závažnou chybou je neuvedenie hodnoty Ct, pri ktorej sa vzorka považuje za pozitívnu a negatívnu. Táto hodnota Ct sa nenachádza ani v následných podaniach, čo spôsobuje, že test nie je vhodný ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  6. Produkty PCR neboli validované na molekulárnej úrovni. Táto skutočnosť robí protokol nepoužiteľným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  7. Test PCR neobsahuje ani jedinečnú pozitívnu kontrolu na vyhodnotenie jeho špecifickosti pre SARS-CoV-2, ani negatívnu kontrolu na vylúčenie prítomnosti iných koronavírusov, čím sa test stáva nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  8. Návrh testu v Cormanovej a Drostenovej práci je taký nejasný a chybný, že sa môže uberať desiatkami rôznych smerov; nič nie je štandardizované a neexistuje žiadny SOP. To veľmi spochybňuje vedeckú platnosť testu a robí ho nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  9. S najväčšou pravdepodobnosťou nebola práca Corman-Drosten recenzovaná, čím sa test stal nevhodným ako špecifický diagnostický nástroj na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2.
  10. Zistili sme závažné konflikty záujmov najmenej štyroch autorov, okrem toho, že dvaja z autorov článku Corman-Drosten (Christian Drosten a Chantal Reusken) sú členmi redakčnej rady časopisu Eurosurveillance. Dňa 29. júla 2020 bol pridaný konflikt záujmov (Olfert Landt je generálnym riaditeľom spoločnosti TIB-Molbiol; Marco Kaiser je vedúcim výskumným pracovníkom spoločnosti GenExpress a pôsobí ako vedecký poradca spoločnosti TIB-Molbiol), ktorý nebol deklarovaný v pôvodnej verzii (a stále chýba vo verzii PubMed); TIB-Molbiol je spoločnosť, ktorá “ako prvá” vyrobila PCR súpravy (Light Mix) na základe protokolu uverejneného v rukopise Corman-Drosten, a podľa ich vlastných slov distribuovala tieto PCR-testovacie súpravy ešte pred odovzdaním publikácie [20]; ďalej Victor Corman & Christian Drosten neuviedli svoju druhú afiliáciu: Drosten uviedol, že ide o komerčné testovacie laboratórium “Labor Berlin”. Obaja sú tam zodpovední za diagnostiku vírusov [21] a spoločnosť pôsobí v oblasti PCR-testov v reálnom čase.

Vo svetle nášho opätovného preskúmania testovacieho protokolu na identifikáciu SARS-CoV-2 opísaného v práci Cormana a Drostena sme zistili chyby a vnútorné omyly, ktoré robia test SARS-CoV-2 PCR nepoužiteľným.

Celá správa: PrehlSpravaCormanDrosten.pdf

Ďalšie odkazy: COVID19 – Evidence Of Global Fraud – OffGuardian (off-guardian.org)