P. I. Sorokin: KRÍZA NÁŠHO VEKU

 

Z anglického originálu The Crisis of our age preložil v r. 1948 do češtiny F. Ondřej.

Sken českého prekladu: Pitirim Sorokin: Krise našeho věku.pdf /str. 0-101/ —– /str. 102-185/ –— /str. 186-285/

 

Obsah knihy:

I. DIAGNÓZA KRÍZY (TRI RÔZNE DIAGNÓZY)

II. KRÍZA KRÁSNYCH UMENÍ
1. Ideačná, idealistická a senzitívna forma krásnych umení
2. Významné zmeny foriem krásnych umení
3. Súdobá kríza v západnom umení

III. KRÍZA V SÚSTAVE PRAVDY: VO VEDE, FILOZOFII A NÁBOŽENSTVE
1. Tri sústavy pravdy: ideačná, idealistická a senzitívna
2. Rytmus v historickej vláde rôznych systémov pravdy a jeho príčiny
3. Kríza súčasnej senzitívnej sústavy pravdy

IV. KRÍZA ETIKY A PRÁVA
1. Ideačný, idealistický a senzitívny systém mravnosti
2. Ideačná, idealistická a senzitívna právna sústava
3. Striedanie vlády ideačného, idealistického a senzitívneho práva
4. Rozklad senzitívnej etiky a práva

V . KRÍZA ZMLUVNEJ RODINY, VLÁDY, HOSPODÁRSKEJ ORGANIZÁCIE, SLOBODY A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
1. Vzťahy dôverné, zmluvné a z donútenia
2. Vzrast zmluvných vzťahov v modernej spoločnosti
3. Kríza zmluvnosti
4. Korene krízy 

VI. ZLOČINNOSŤ, VOJNA, REVOLÚCIA, SEBAVRAŽEDNOSŤ, DUŠEVNÉ CHOROBY A ZBEDAČENIE V ÚDOBÍ KRÍZY
1. Zločinnosť, vojna, revolúcia, sebavražednosť, duševné choroby a zbedačovanie ako príznaky a dôsledky krízy
2. Najkrvavejšie krízy najkrvavejšieho storočia

VII. TRAGICKÝ DUALIZMUS , CHAOTICKÝ SYNKRETIZMUS, KVANTITATÍVNY KOLOSALIZMUS A KLESAJÚCA TVORIVOSŤ SÚČASNEJ SENZITÍVNEJ KULTÚRY
1. Kultúra oslávenia a poníženia človeka
2. Kultúra chaotického synkretizmu
3. Kultúra kvantitatívneho kolosalizmu
4. Úpadok tvorivých síl našej prezretej senzitívnej kultúry

VIII. DNEŠNÉ ÚDOBIE AMERICKEJ KULTÚRY
1. Obdobnosť medzi európskymi a americkými vývojovými tendenciami
2. Podobnosť medzi európskymi a americkými kultúrnymi tendenciami
3. Závery a diagnóza

IX. ROZPAD SENZITÍVNEJ KULTÚRY, PRAMENE KRÍZY A VÝCHODISKO Z NEJ
1. Zmysel rozpadu senzitívnej kultúry a spoločnosti
2. Pramene krízy
3. Cesta z krízy
4. Kríza – doba skúšky – očista – omilostenie – vzkriesenie

X. Prílohy: DIAGRAMY
1. Akty, svetové umenie, senzuálne umenie, vizuálne umenie v Európe
2. Počet vedeckých objavov a vynálezov od r. 800 pred Kr. do r. 1900 po Kr., podľa storočia
3. Počet vedeckých objavov a vynálezov od r. 1500 do r. 1900 po 25-ročných
obdobiach
4. Empirizmus, racionalizmus, poľovníctvo, kriticizmus, skepticizmus, fideizmus
5. Idealizmus, systém zmiešaný, hylozoistický materializmus, mechanistický
materializmus
6. Etika lásky, princípu, šťastia
7. Relativizmus, absolutizmus
8. Materializmus, etika šťastia, relativizmus, empirizmus, determinizmus, nominalizmus, temporalizmus, singularizmus
9. Vojny, vnútorné zmätky v Európe
10. Vývoj vnútorných zmätkov v Európe
11. a) Roľníci, robotnícka trieda, poľnohospodárski robotníci, stredná trieda, svetská inteligencia a byrokracia, kapitalistická buržoázia
11. b) Všeobecná ekonomická situácia v Nemecku od r. 700 do r. 1932
12. Všeobecná ekonomická situácia vo Francúzsku od r. 8oo do r. 1926