Mons. JOZEF TISO JE HLAVNÝM ČINITEĽOM POTLAČENIA nacizmu

Slovenský národný socializmus nemá vlastne s výrazom socializmus nič spoločné, on je kresťansko-sociálny; potom už iba kresťanský a aj sociálny, a nakoniec už len kresťanský. Aby sa najprv dal program tomuto národnému socializmu, bola založená Katolícka akadémia a v konečnom výsledku nevie sa už vôbec nič o národnom socializme: toto slovo takmer vymizlo. Zostala však naďalej stará dobrá Slovenská ľudová strana so svojím klérom a s ním na čele nasadenými mužmi… Hlavným vinníkom za tento vývoj na Slovensku je štátny prezident Tiso.

(V nedatovanom hlásení bezpečnostnej služby po Tukovom vyhlásení „Slovenského národného socializmu“ v októbri 1940)

prevzaté z: Absurdné obvinene Kulturblogu za tričká s J. Tisom – Združenie slovenskej inteligencie image (zsi.sk)