MODLITBA NA VÝROČIE VZNIKU 1. SLOVENSKÉHO ŠTÁTU

Pane, Bože Všemohúci, Najsvätejšia Trojica jeden Boh,
prosíme Ťa, zhliadni na potreby, biedu, vieru slovenského národa, na oddanosť a bohabojnosť, obety a lásku mnohých našich predkov.
Odpusť nám neveru, zbabelosť a prízemnosť, hlúposť, nejednotu, hašterivosť a závisť, nevďačnosť a neúctu, plytkosť, vlažnosť a ľahostajnosť.
Daruj nám, prosíme, pravých svätcov a ak Ti je to milé, priveď slovenskú Cirkev k svätorečeniu Jozefa Tisu, Andreja Hlinku, Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku a ďalších podľa Tvojej najsvätejšej vôle.
Amen.

Vás, otcovia, ktorí ste sa osvedčili v boji za Pána Boha a za slobodu slovenského národa, o. Jozef Tiso, A. Hlinka, …,
prosíme, orodujte za nás, pomáhajte nám, naším rodinám, rodičom, deťom, bratom a sestrám prejsť do večného života ako múdri, svätí, odvážni nositelia dedičstva ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus.