Uncategorized (2)

Ten, kto tvrdil, že Pán, náš Boh Ježiš Kristus, nie je Boh alebo nie je pravý Boh, alebo nie je jeden a jediný Boh s Otcom, alebo nie je skutočne nesmrteľný, pretože je premenlivý, bol us...

Sv. Augustín: O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI (Kniha I.-IV.)