späť na hlavnú stránku

logos

 

VYHLÁSENIE K OTÁZKE PORUŠOVANIA DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA

 


Teologická komisia Konferencie biskupov Slovenska – Subkomisia pre bioetiku, ktorá sa zaoberá morálnymi problémami súvisiacimi s rešpektovaním dôstojnosti ľudského života, ako základu všetkých prirodzených ľudských práv a občianskych slobôd, vyjadruje plnú podporu aktivitám mladých žurnalistov združených v NETWORK Slovakia a Hnutia katolíckych žien v súvislosti s protestnou akciou zameranou na vysielanie „reality show“ VyVolení.

Pokladáme prezentáciu ľudského života touto formou televízneho vysielania za ponižujúcu a degradujúcu osobnosť človeka. Oceňujeme aktivity iniciátorov petície zvlášť preto, že túto akciu nepokladáme za
boj proti niekomu, ale naopak za boj za niečo. Ide o ochranu dôstojnosti ľudského života, pozitívnych hodnôt, na ktorých sa zakladá samotná existencia každej ľudskej spoločnosti.

Preto sa aj my touto cestou obraciame na všetkých, ktorým záleží na opravdi
vých hodnotách, aby podporili všetkými morálne prípustnými formami túto iniciatívu. Zároveň sa obraciame na vedenie televízie JOJ a žiadame o okamžité zrušenie spomínanej relácie.

Bratislava 10. september 2005

+ Mons. prof. ThDr. František Tondra
Predsed
a Teologickej komisie KBS –
Subkomisie pre bioetiku

 

zdroj: TK KBS
dátum: 12.IX.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]