TRADIČNÁ SV. OMŠA, KATECHIZMUS, DOKUMENTY PÁPEŽOV

 

Tridentská, tradičná sv. omša

Tridentský katechizmus

Misál, vierouka, mravouka, apologetika, dokumenty, encykliky, dekréty pápežov, knihy svätcov

Každodenné priame prenosy tradičných sv. omší: MESSEENDIRECT.NET | TridentskaOmsa.weebly.com: záznamy sv. omší (Fribourg, Chicago)

Prečo prijímame do úst a po kľačiačky

 

 

 

 

Skratka pre archiváciu celých webstránok v príkazovom riadku:
wget -r -E -k -p -np -nc –random-wait –user-agent=”[nazovprehliadaca]” [nazovstranok]
napr.:

wget -r -E -k -p -np -nc –random-wait –user-agent=”Mozilla” https://tridentskaomsa.weebly.com