+René Balák: O ILÚZII JEDNOTY V CIRKVI

17:40

“Kovidové náboženstvo za necelý rok a pol ovládlo podstatnú časť veriacich…
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
A kult sv. vakcíny ktorá je vystavená namiesto Sviatosti Eucharistie na oltári nového kovidového náboženstva sa šíri rýchlejšie ako islam…”