spät na hlavnú stránku

povedali...

 

sv. AugustínTertuliánsv. Augustín OrigenesTomáš Kempenskýsv. Ján Zlatoústysv. Ignác z Antiochie Pontský Pilátsv. KlaudiusTomáš Kempenskýsv. Vincentsv. Gregorsv. Justín Muceníksv. Bazil Velkýsv. EfrémTomáš Kempenskýsv. Eduardsv. Augustínsv. Augustínsv. Gertrúdasv. Ludovítsv. Brigita ŠvédskaTomáš Kempenskýsv. Ján ZlatoústyTomáš Kempenskýsv. Augustínsv. Augustínsv. Augustínsv. Bazil VelkýDidachéTertuliánsv. Ján z Krížasv. AugustínZjavenie v La Salettesv. Bazil Velký

 

Doktríny Kainitov
svätý Irenej

Vyhlásenie Cirkvi k slobodomurárskym združeniam
Kongregácia pre náuku viery

Kristus vstal...
Svätý Ján Zlatoústy

Povzbudenie bratom a sestrám kajúcnikom
svätý František Assiský

Múdroslovia otcov
Kláštor Balamand

 


 

”A pri tom všetkom najväcšou biedou je, že clovek nemôže predvídat svoj koniec, hoci nic nie je istejšie ako smrt.”

sv. Augustín

 

”Syn Boží bol ukrižovaný; nie je to hanba, pretože je to hanba. A syn Boží zomrel; je to uveritelné, pretože je to neuveritelné. A povstal z mrtvych, je to isté, pretože je to nemožné.”

Tertulián

 

”Spasitel sa preto pre nás narodil, preto bol ukrižovaný a preto za nás zomrel, aby svojou smrtou prekazil našu smrt.”

sv. Augustín

 

”Ovocie Kristovo a jeho uceníkov nie je klamstvo ale spása duší; ktože povie, že klamstvom sa dosiahne, aby sa zlepšoval život a zloba sa zo dna na den zmenšovala.”

Origenes

 

”Neváž si pozemskú múdrost, ludskú pochvalu a samolúbost.”

Tomáš Kempenský

 

”Keby Kristus bol zomrel a nebol by vstal z mrtvych, ako by bolo možné, že tí, ktorí, kým bol živý, pre hroziace nebezpecie zutekali, už po jeho smrti zanho tisícim nebezpeciam sa vystavujú? Aj ostatní síce všetci zutekali, Peter však aj prísahou ho trikrát zaprel; a kto ho trikrát prísahou zaprel a bol preniknutý báznou pred biednou slúžkou, po jeho(Kristovej) smrti, chtiac sám skutkami samými dosvedcit, že vzkrieseného videl, natolko sa razom zmenil, že sa nestaral o celý lud(o Židov).”

sv. Ján Zlatoústy

 

”Želám si, aby ste boli opatrní a aby ste neupadli do osídiel márnej náuky, ale aby ste mali plnú istotu o narodení, umucení a vzkriesení, ktoré sa stalo v case prefektúry Pontského Piláta; co ucinil opravdivo a nepochybne Ježiš Kristus. Naša nádej, od ktorej nech vás nik neodvráti.”

sv. Ignác z Antiochie

 

”Zachovaj najprv seba v pokoji, a potom budeš môct aj iných privádzat k pokoju.”

Tomáš Kempenský

 

”A co je pravda?”

Pontský Pilát

 

”My sa múk nebojíme, nás neobmäkcí lichotenie, my sa bojíme vecných múk. Augustus Dioklecián vie, že sme krestania, a že sa nikdy nezriekneme tohto náboženstva.”

sv. Klaudius

 

”Preco vyhladávaš odpocinok, ked si sa narodil pracovat?”

Tomáš Kempenský

 

”Hotoví sme znášat akékolvek muky pre vec pravého Boha. V tejto veci neustúpime ani slubom, ani hrozbám.”

sv. Vincent

 

”S nepriatelmi netreba zaobchádzat ako so zvermi na polovacke, ale ako s dušami, ktoré treba zachránit.”

sv. Gregor

 

”Každý, kto môže hlásat pravdu a nehlása ju, bude odsúdený Bohom.”

sv. Justín Muceník

 

”Neobvinujme spravodlivý Boží súd. Sme príliš nevedomí na to, aby sme mohli hodnotit jeho skryté myšlienky.”

sv. Bazil Velký

 

”Nespievajte pri mojom pohrebe nijaké smútocné piesne, nedopustite, aby sa konala pohrebná rec. Nechcem kadidelnice ani fakle, ale želám si, aby ma pochovali, ako pochovávajú chudobných. Nevkladajte moju mrtvolu do cennejšej látky, ale vezmite ju a hodte do hrobu ako vyvrhela sveta.”

sv. Efrém

 

”Ježiš má teraz mnoho priatelov svojho nebeského královstva, ale medzi nimi je málo takých, co by niesli jeho kríž.”

Tomáš Kempenský

 

”Najlepším prostriedkom na povznesenie ríše a blahobytu obcanov je podporovanie bohoslužieb a bázne Božej.”

sv. Eduard

 

”Bratia, nestažujte sa na zlé casy! Zlé casy, hla, to sme my. Ked budeme dobrí, dožijeme sa dobrých casov. Ked však budeme zlí my, tak prídu na nás zlé casy.”

sv. Augustín

 

”Bratia moji, mat dušu a nemat rozum, ciže nepoužívat rozum a nežit podla rozumu, znamená žit podla pudov ako zviera. Znamená neriadit sa rozumom. Spolocnost takýchto ludí sa potom udržuje už len bicom a väzeniami. Preto aj žalmista varuje. Nebud bez rozumu sta kôn alebo mulica, ktorých treba držat na uzde a krotit zubadlom.”

sv. Augustín

 

“Ludský život je krátky, plný práce a súženia. Ale cím chmúrnejší je den práce, tým sladší je odpocinok vo vecnosti.”

sv. Gertrúda

 

“Ked ste sa stali bojovníkmi Ježiša Krista, nielen skrze krst, ale aj skrze kríž, ktorý ste si pripevnili na prsia, nežite ako jeho nepriatelia. Nebojujte proti nemu bezbožnostou, skúpostou, nestriedmostou, necistotou, ked medzitým jeho meno mocou svojej zbrane bránite. Nebudte mohamedánmi svojimi mravmi, zatial co svoj život obetujete Cirkvi a vydávate sa za krestanov.”

sv. Ludovít

 

“Je zlým znamením, ked clovek nemá žiadne pokušenie alebo žiaden kríž, lebo Ježiš Kristus zretelne hovorí: “Kto nenesie svoj kríž, nie je ma hoden””

sv. Brigita Švédska

 

“Boj sa Boha a nebudeš sa desit ludských hrozieb.”

Tomáš Kempenský

 

“Sú dva príchody Kristove. Prvý, aby odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby toto neucinil, všetci by zahynuli.”

sv. Ján Zlatoústy

 

“Ak si už niekedy videl umierat cloveka, pomysli si, že aj ty pôjdeš tou istou cestou”

Tomáš Kempenský

 

“Márnost je každý živý clovek a život náš na zemi je ako vietor.”

sv. Augustín

 

“A pritom všetkom tá naša úbohá hlúpost. Vidíme pred sebou ustavicne otvorenú tlamu obludy, ktorá nás chce pohltit, a predsa spíme a hovieme si vo svojej lahostajnosti, ako by sme boli bezpecní pred obludou, ktorá po nicom inom netúži, iba po tom, aby nás zahubila.”

sv. Augustín

 

  “Niekedy zájde táto žiadostivá ukrutnost, alebo ukrutná žiadostivost až tam, aby si tiež zadovážila jedy na spôsobenie neplodnosti, a ak to nic nestací, pocatý plod nejakým spôsobom v lone znicí a vypudí, želajúc si, aby potomok zahynul skôr, než žil. Alebo ak už žil v lone, zabila ho predtým než sa narodil.”

sv. Augustín

 

“Žena, ktorá úmyselne znicí svoje nenarodené dieta je vinná z vraždy. Nie je podstatné, ako je to bytie sformované, alebo nesformované. V tomto prípade nejde len o obhajovanie narodenia, ale i o to, že žena útocí sama na seba. V mnohých prípadoch ženy, ktoré vykonajú takýto útok zomierajú. Ak berieme znicenie zárodku ako úmyselný skutok, tak je to v každom prípade další zlocin, druhá vražda. Potrestanie t ýchto žien by však nemalo byt doživotné, ale na dobu desat rokov. A nech ich uzdravenie nezávisí od plynutia casu ale skutkov pokánia.”

sv. Bazil Velký

 

“Nezabiješ zárodok potratom, ani neusmrtíš novonarodené dieta.”

Didaché

 

“Nám však už raz bolo clovekobijstvo zakázané a tiež nebolo dovolené znicit zárodok pocatý v živote, kým je matkina krv odcerpávaná na tvorenie cloveka. Nedat sa narodit je urýchlením vraždy, bez toho, aby záležalo, ci narodenú dušu niekto vyrval, alebo rodiacu sa znicí. Clovekom je t e n, ktorý sa má narodit, tiež všetok plod je už v semene.”

Tertulián

 

"Ak ty spomalíš, oni zostanú stát. Ak ty znechutíš, im ovisnú ruky. Ak ty napreduješ, oni budú bežat. Ak ty ponúkneš ruku, oni dajú život. Ak sa ty modlíš, oni budú svätí."

sv. Ján z Kríža

 

 

Ked niekto vlastní to co miluje, zdá sa že si môže povedat štastný. Ale, štastný nie je kto vlastní co miluje, ale kto miluje to co je hodné byt milované.

sv. Augustín

 

Knazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou necistoty. Knazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda knazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernostou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

Zjavenie v La Salette

 

  Ked totiž diabol videl, že pri všetkých prenasledovaniach zo strany pohanov Cirkev rastie a ešte viac prekvitá, zmenil svoj plán a nebojuje už otvorene, ale tajne nám strojí úklady a skrýva svoju zákernost pod meno, ktoré oni nosia, aby sme trpeli to isté, co kedysi naši otcovia, ale aby nebolo zrejmé, že trpíme pre Krista, pretože i prenasledovatelia nosia Kristove meno.”

sv. Bazil Velký

 

zostavil: © PROGLAS

spät na hlavnú stránku

[CNW:Counter]