POTRATY V UČENÍ CIRKEVNÝCH OTCOV

UČENIE DVANÁSTICH APOŠTOLOV

„Nezabiješ zárodok potratom, ani neusmrtíš novonarodené dieťa”
(Didaché II, 2)

BARNABÁŠ

„Nebuď nerozhodný, či to urobíš alebo neurobíš. Neber nadarmo meno Božie. Miluj blížneho svojho ako svoj život. Nezabíjaj nenarodené ani narodené dieťa. Nedávaj preč svoju ochrannú ruku zo svojho syna či dcéry, ale od mladosti ich uč bázni pred Bohom.”
( Epistulae XIX, 5)

TERTULIÁN

„Nám však už raz bolo človekobijstvo zakázané a tiež nebolo dovolené zničiť zárodok počatý v živote, kým je matkina krv odčerpávaná na tvorenie človeka. Nedať sa narodiť je urýchlením vraždy, bez toho, aby záležalo, či narodenú dušu niekto vyrval, alebo rodiacu sa zničí. Človekom je ten, ktorý sa má narodiť, tiež všetok plod je už v semene.”
(Apologeticus IX, 3)

SV. BAZIL VEĽKÝ

„Žena, ktorá úmyselne zničí svoje nenarodené dieťa je vinná z vraždy. Nie je podstatné, ako je to bytie sformované, alebo nesformované. V tomto prípade nejde len o obhajovanie narodenia, ale i o to, že žena útočí sama na seba. V mnohých prípadoch ženy, ktoré vykonajú takýto útok zomierajú. Ak berieme zničenie zárodku ako úmyselný skutok, tak je to v každom prípade ďalší zločin, druhá vražda. Potrestanie týchto žien by však nemalo byť doživotné, ale na dobu desať rokov. A nech ich uzdravenie nezávisí od plynutia času ale skutkov pokánia.”
(Epistulae CLXXXVIII, 2)

“A veru aj ženy, ktoré podávajú nápoje na vyvolanie potratu, sú
vrahyne a nimi sú aj tie, ktoré prijímajú jedy, čo usmrcujú plod.”
(Epistulae CLXXXVIII, 8)

 SV. AUGUSTÍN

„Niekedy zájde táto žiadostivá ukrutnosť, alebo ukrutná žiadostivosť až tam, aby si tiež zadovážila jedy na spôsobenie neplodnosti, a ak to nič nestačí, počatý plod nejakým spôsobom v lone zničí a vypudí, želajúc si, aby potomok zahynul skôr, než žil. Alebo ak už žil v lone, zabila ho predtým než sa narodil.”
(De nuptius et concupiscus I, 15)

dátum: 2014
zostavil: © PROGLAS