POTRAT JE ŽIDOVSKOU HODNOTOU?

Podľa spravodajského portálu The Jerusalem Post je potrat židovskou hodnotou, ktorá má byť chránená a vykonanie potratu zabezpečené: Abortion is a Jewish value should be safeguarded – NCJW – The Jerusalem Post (jpost.com)

Podľa katolíckej vierouky je úmyselný potrat, zameraný na odstránenie ľudského plodu v ktorejkoľvek fáze vývoja, vraždou. Od januára 2021 do septembra 2021 je podľa oficiálnych odhadov počet potratmi zabitých nenarodených detí 31 miliónov: Abortion Statistics – Worldometer (worldometers.info)

Čo hovorí o potrate Sväté Písmo? – Človek pred narodením a Sväté Písmo | Proglas

Čo hovoria o potrate cirkevní otcovia? – POTRATY V UČENÍ CIRKEVNÝCH OTCOV | Proglas