Filter: All
  1. All

Sv. Irenej: DOKTRÍNY KAINITOV

…pretože sme predniesli ich skryté tajomstvá, ktoré strážia v tichosti medzi sebou, na svetlo, nebude teraz potrebné použiť mnoho slov na zrútenie ich systému názorov. Pretože je teraz v tvojej moci a v moci tvojich druhov, oboznámiť sa s tým čo bolo povedané, zvrhnúť ich skazené a nezmyselné náuky a vyložiť učenie súhlasné s pravdou……