Filter: All
  1. All

SLOVENSKÝ NÁROD MÁ SVOJHO PREZIDENTA

Diplomati, hostia, poslanci a všetci prítomní prijali toto oznámenie dlhotrvajúcim potleskom. Vysokých cirkevných hodnostárov, slovenských poslancov a zástupcov všetkých krajov Slovenska, starých, prešedivených ľudí zriedkakedy vidieť aplaudovať s takým nadšením, ako to bolo na dnešnom zasadnutí slovenského Snemu. …