OCHRANA SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI a maďarský šovinizmus

Autor: Združenie slovenskej inteligencie (ZSI), expertná skupina pre slovensko –
maďarské vzťahy; zsi.sk

 

Ochrana slovenskej štátnosti a maďarský šovinizmus (časť 2.)

Obsah

 1. Stavba škôlky v Dunajskej Strede – výkon správy cudzieho štátu na území SR
 2. Skupovanie významných slovenských komodít riadené z Maďarska cez podnikateľskú sféru
 3. Maďarizácia kultúrneho priestoru mesta Dunajská Streda
  1. Kultúrny dom
  2. Názvy nových ulíc
  3. Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny
 4. Explózia iredenty na 102. výročie Trianonu – 4. júna 2022
 5. V Gabčíkove bola prvýkrát vztýčená maďarská vlajka – na 102. výročie Trianonu

Úvod
Tento dokument je voľným pokračovaním rovnomenného dokumentu z 25. mája 2022. Stále viac si uvedomujeme, že pohnútky k jeho koncipovaniu vychádzajú z pudu národnej sebazáchovy, poznajúc spoločné dejiny s naším južným susedom, ktoré zanechali v našej pamäti bolestné spomienky. Nezabúdame na nich, aj keď sú pod pokrievkou mlčania na oboch stranách, zneužívané proti slovenskému národu, či už Maďarskom na južnej hranici, alebo od vnútorných cudzích elementov.

čítať viac…

 

Ochrana slovenskej štátnosti a maďarský šovinizmus (časť 1.)

Obsah

 1. Vztyčovanie maďarskej vlajky v Dunajskej Strede
 2. Odhalenie sochy maďarského právnika Károlya Szladitsa v Dunajskej Strede za účasti štátnych
  predstaviteľov z Maďarska
 3. Zákulisné zrušenie slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede a začlenenie jej agendy pod
  maďarské gymnázium
 4. Útok na Benešove dekréty pri príležitosti spomienkovej udalosti 12.4.2022, na vysídlenie
  Maďarov v r.1947

Úvod
Od posledných parlamentných volieb v r.2020 pozorujeme na južnom Slovensku prudký nárast šovinistických aktivít zo strany maďarských politikov, predstaviteľov samospráv a rôznych aktivistov. Táto činnosť je v prevažnej miere riadená a financovaná z Budapešti a možno ju označiť za rozkladnú a destabilizačnú, ohrozujúcu základy štátu. Je vykonávaná systematicky na rôznych úrovniach, ako ukazujú aj nasledovné konkrétne príklady z Dunajskej Stredy.

čítať viac…

 

Prevzaté z: zsi.sk

Dátum: 11.08.2022