obsah

 Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Zámerom vytvorenia stránok je rozširovanie úcty k svätým Cyrilovi a Metodovi a povzbudenie k väčšej láske k pozemskej a nebeskej vlasti.

 

Ďakujeme Ti, Pane, za všetko, za to, že žijeme, za rodičov, bratov, sestry a deti, za každého človeka, za živé i neživé stvorenia. Vďaka Ti, Bože, za možnosti spojené s týmito stránkami. Ďakujeme Ti aj za dar vďaky a prosby o naplnenie Tvojej vôle v nás, dnes i naveky.

 

 

kontakt:

proglas@proglas7.sk


Báseň
staroslovenská verzia prepísaná latinkou

biblická archeológia
Evangelia jsou verohodná
Radomír Malý
Resurrexit (Časť II.)
Univ. prof. Dr. Mikuláš Višnovský
K apokryfním evangeliím
Doc. ThDr. Ladislav Tichý
Stručná história tzv. "tajného" evanjelia od Marka
Proglas
Nové výsledky pravosti Turínskeho plátna
Vatikánsky rozhlas
Zlyhanie rádioaktívneho datovania
Andrew Snelling
Je kupola lávy na Hore sv. Heleny skutočne milión rokov stará?
Keith Swenson
Zjavuje Biblia naozaj pravdu o Bohu?
Vatikánsky rozhlas
Folklór v Starom Zákone
James George Frazer
Jeruzalem: Archeológovia objavili biblický rybník Siloe
TK KBS
"Prebodnutý Mesiáš". Kumránsky zvitok(4Q285)
TraditionalCatholic.net
Novozákonní biblická bádání
Plenární snem ceské katolické Církve
Ježíš se narodil 25. prosince
Josef Koláček
Některé ze svitku jsou ze 3. století pred Kristem
Petr Kolár
Svetová Potopa
Kresťanské náučno - apologetické centrum
7 divov Hory sv. Heleny
Lloyd & Doris Anderson
 
logos
Z prejavov a rečí Dr. Jozefa Tisu - k tzv. povstaniu
Proglas7
Alexandrina, chcem sa od Teba učiť (10)
Alphonse Rocha
Alexandrina, chcem sa od Teba učiť (3,4)
Alphonse Rocha
teilhard de chardin väčší ako Cirkev?
o. Eirene
Homosexualita: normálna varianta ľudského chovania?
11. celoštátna konferencia ZKZ
Ako pracujú sekty
...
Úpis pre budúcnosť
Miroslav dolejší
Gnostické masové hnutia našej doby
Eric Voegelin
Bl. Alexandra - trinásť rokov absolútneho pôstu. Len s Eucharistiou.
Umberto M. Pasquale
Vyhlásenie k otázke porušovania dôstojnosti človeka
KBS
Duchovný kánon písania ikon
Mons. ThDr. Jan Babjak SJ
Biskup: Fínski luteráni chcú patriť do Katolíckej cirkvi
TK KBS
Problém človeka
Pavol Strauss
Ideológia New Age
František Press
Pomenovanie "Omše"
Dr. Mihályfi Ákos
Pohľad späť
Giuseppe Ricciotti
Komuniké Konferencie biskupov Slovenska
TK KBS
Zázrak Stvorenia
Prof. E. H. Andrews
Vzkriesenie Pána Ježiša
Videnie bl. Anny Kataríny Emmerichovej
Skutočné slovo o slove
Miroslav Dolejší
Evolúcia človeka vedecky vyvrátená
William A. Williams
Chýbajúci článok evolúcie
Zápas o dušu
Z diskusie o geocentrizme
Catholic Apologetics International
Peklo
Svätá Faustína
Kardinál Kasper: Materiál o ekumenizme zavrhuje kresťanskú tradíciu!
TK KBS
Potraty v učení cirkevných otcov
Proglas
Identita a status lidského embrya
Centrum pre Bioetiku na Katolíckej Univerzite Božského Srdca v Ríme
Humanum Genus (Encyklika papeže Lva XIII.)
Katolík revue
Církevní dejiny (Ecclesiastica Historia)
Eusebios
DIDACHE - Pánovo učenie prostredníctvom dvanástich apoštolov pohanským národom
Preklad: Miroslav Jurecek, Róbert Horka
Korešpondencia vo veci postupu voči kresťanom
Plínius a Traján
Je evolúcia náboženstvo?
Paul Abramson
Šírenie veľmi dlhých vln okolo zeme a v podzemnom vlnovode
.esev.wz.cz/temy/14.php
Teistická evolúcia
Drahoslav Vajda
Bolesti evolúcie
Drahoslav Vajda
Hexaémeron čiže Homílie o diele šiestich dní
Svätý Bazil Velký
Nové náboženství Teilharda de Chardin
Dietrich von Hildebrand
Teilhardizmus
Dietrich von Hildebrand
Analýza 17. listopadu a zmen ve východní evrope v roce 1989
Miroslav Dolejší
Údel cloveka
Miroslav Dolejší
 
Milujte svojich nepriateľov
 
modlitby
Dar pre o. Antona

Litániové prosby k Duchu Svätému

Zasvätenie sa Božiemu Milosrdenstvu
Svätá Faustína Kowalská
Litánie k Duchu Svätému

Litánie k Matke ustavičnej pomoci

Modlitba svätého Alfonza

Litánie na česť svätého Júdu Tadeáša

Litánie k svätému Jozefovi

Modlitba ku Kristovej Krvi
Komunita Kristovej Krvi
Modlitba za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka

Litánie k Milosrdenstvu Božiemu

Akatist

Akatist - duchovné bohatstvo východnej cirkvi
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ
Akatist k Ježišovi Kristovi
Akatist k Svätému Duchu
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Ďakovný akatist
Zasvätenie seba Ježišovi Kristovi skrze ruky Panny Márie
sv. Ľudovít Mária Grignion

NÁBOŽNÝ KRESŤAN: Modlitby večerné. Modlitba k Matke Božej Ruženskej
Andrej Hlinka
Krédo

Modlitba k Najsvätejšej Trojici
sv. Augustín
Modlitba k Svätému Michalovi Archanjelovi

Staroslovenská modlitba

Modlitba k Ježišovi Kristovi
sv. Augustín
 
Písmo
Múdroslovné knihy Starého zákona
Proglas7.sk
Panna Mária a Písmo
Proglas
Stvoriteľ všetkých vecí
Proglas
diabol(satan), zlí duchovia a Písmo
Proglas
Petrov primát a Písmo
Proglas
peklo a Písmo
Proglas
mágia, veštenie, vyvolávanie duchov a Písmo
Proglas
homosexualita, sodomia a Písmo
Proglas
Človek pred narodením a Písmo
Proglas
Pôst (Izaiáš 58-59)
Sväté Písmo
Mesiášske Proroctvo
Traditonalcatholic.net

Vyhľadávanie vo Svätom Písme podľa kľúčového slova a podľa súradníc
Rocný plán čítania Svätého Písma
Liturgické čítania na dnes
Sväté Písmo - odkazy
Liturgia hodín RKC

povedali...
sv. AugustínTertuliánsv. Augustín OrigenesTomáš Kempenskýsv. Ján Zlatoústysv. Ignác z Antiochie Pontský Pilátsv. KlaudiusTomáš Kempenskýsv. Vincentsv. Gregorsv. Justín Muceníksv. Bazil Velkýsv. EfrémTomáš Kempenskýsv. Eduardsv. Augustínsv. Augustínsv. Gertrúdasv. Ludovítsv. Brigita ŠvédskaTomáš Kempenskýsv. Ján ZlatoústyTomáš Kempenskýsv. Augustínsv. Augustínsv. Augustínsv. Bazil VelkýDidachéTertuliánsv. Ján z Krížasv. AugustínZjavenie v La Salettesv. Bazil Velký

Doktríny Kainitov
Svätý Irenej
Vyhlásenie Cirkvi k slobodomurárskym združeniam
Kongregácia pre náuku viery
Kristus vstal...
Svätý Ján Zlatoústy
Povzbudenie bratom a sestrám kajúcnikom
Svätý František Assiský
Múdroslovia otcov
Kláštor Balamand

Sedembolestná Panna Mária
Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Mariánske kňazské hnutie
Príhovor kardinála Korca na púti v Levoči
TK KBS
Jána Pavla II. odprevadila Panna Mária do Neba
Proglas
Druhé Fatimské posolstvo
Panna Mária prostredníctvom sestry Lucie
Tretie Fatimské posolstvo
Panna Mária prostredníctvom sestry Lucie
Zjevení presvaté Panny na hore La Saletské
Katolík revue
Svätý škapuliar
casopis Životom

obsah

Svätý Cyril a svätý Metod
Svätý Bystrík
Bystrík Bugan
Legenda o Metodovi
preložil Dr. Ján Stanislav
Legenda o Konštantínovi
preložil Dr. Ján Stanislav
Život Konštantína Cyrila
spracoval Dr. Štefan Vragaš

spät na hlavnú stránku

[CNW:Counter]