NESCHOPNOSŤ/NEMOŽNOSŤ POSKYTNÚŤ ZÁZNAM O IZOLÁCII/PURIFIKÁCII sars-cov-2

 

Nielen slovenské BMC SAV a MZ SR ignorujú legitímne žiadosti o sprístupnenie informácií. Zatiaľ nie je známa nijaká inštitúcia vo svete, ktorá by poskytla prístup k dôkazom izolácie purifikovaných častíc patogénu zvaného Sars-Cov-2. Žiadatelia majú skúsenosť s úplnou ignoranciou úradníkov alebo tzv. vedcov ktorí sú povinní reagovať na zákonné požiadavky, alebo s neadekvátnymi, neúplnými, nevecnými odpoveďami. Tieto inštitúcie nie sú schopné ani len záporne odpovedať na požiadavku predložiť nielen fyzické dôkazy, ale ani len dôkazy v tzv. elektronickej forme.

Takto sa doteraz nevylúčil predpoklad, že tieto inštitúcie overiteľný a nespochybniteľný dôkaz o existencii patogénu zvaného Sars-Cov-2 nemajú. 

 

Príklady pokusov o sprístupnenie informácií:

 

K dôvodom nemožnosti poskytnúť dôkazy: