NEDUS SA RÚŠKOM A DÝCHAJ

Zavedenie vynucovania nosenia rúšok je v prvom rade diablov diktát, tak ako celá zdravotnícka hystéria simulujúca pozíciu “dobra” na strane “boja za život a zdravie”. Je to okultný symbol, znak poníženia človeka, Cirkvi, podriadenia na úroveň “poslušnosti” v zmysle princípu poslušnosti sekte. 

V neposlednom rade, násilne nanucované osvojovanie si nezmyselného používania rúška, teda používania v neodôvodnených a nadhodnotených alebo zámerne nesprávne zhodnotených prípadoch, spôsobuje:

 

V prípade porušovania zákonov zabezpečujúcich ochranu základných ľudských práv, slobôd a potrieb, na mieste na ktorom dochádza k nezákonnému a neľudskému vynucovaniu nosenia masky, by bolo zaujímavým vykonať:

  • rozbor okamžitého obsahu O2, C02 v priestore,
  • rozbor obsahu O2 a CO2 v krvi a pod maskou,
  • porovnanie s parametrami v adekvátnych predpisoch (STN, ANSI/ASHRAE, CEN, Nariadenie 353/2006 Z.z., Vyhláška č. 259/2008 Z. z., …),
  • rozbor obsahu patogénov v maske a súčasne dôkladný rozbor použitých analytických metód,
  • rozbor povaľujúcich sa masiek v okolí miesta konfliktu a identifikácia osôb zodpovedných za likvidáciu týchto masiek ako “nebezpečného odpadu pravdepodobne obsahujúceho všeničiaci, nezničiteľný, nevídaný vírus”, …

 

 

Články, správy, odkazy: