späť na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIE K MILOSRDENSTVU BOŽIEMU


 

Pane zmiluj sa,
Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa,
Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa,
Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože,
zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,
zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,
zmiluj sa nad nami.

 

 

Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujeme Ti.

najväčšia Božia vlastnosť

nepochopiteľné tajomstvo

prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice

nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom

v ktorom pramení všetok život a šťastie

ktoré prevyšuje nebesá

prameň zázrakov a divov

ktoré objímaš celý vesmír

ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova

ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca

ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov

nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej

v ustanovení svätej Cirkvi

vo sviatosti svätého krstu

ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista

ktoré nás sprevádzaš po celý život

ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti

ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom

ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života

ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom

ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov

ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých

nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách

ktoré nás dvíhaš z každej biedy

prameň nášho šťastia a radosti

ktoré nás povolávaš z ničoty k životu

zahrňujúce všetky diela Božích rúk

koruna všetkých Božích diel

do ktorého sme všetci ponorení

sladké upokojenie utrápených sŕdc

jediná nádej zúfajúcich duší

úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností

radosť a nadšenie svätých duší

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme Ti.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

 

Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.
Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.

 

Modlime sa:

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

 

(Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia Zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje.

Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Amen.)

 

zdroj: Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe
dátum: 13.IX.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]