späť na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

 

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,

Svetlo patriarchov,

Ženích Rodičky Božej,

Spanilý strážca Panny,

Pestún Syna Božieho,

Bedlivý ochranca Kristov,

Hlava slávnej rodiny,

Jozef najspravodlivejší,

Jozef najčistejší,

Jozef najmúdrejší,

Jozef najmocnejší,

Jozef najposlušnejší,

Jozef najvernejší,

Zrkadlo trpezlivosti,

Milovník chudoby,

Príklad remeselníkov,

Ozdoba života domáceho,

Ochranca panien,

Opora rodín,

Potešenie ubiedených,

Nádej nemocných,

Patrón umierajúcich,

Postrach zlých duchov,

Ochranca Cirkvi svätej.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

 

— Ustanovil ho pánom svojho domu.

— A vladárom celého svojho majetku.

 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, vo svojej opatere vyvolil si svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen. 

 

 

 

zdroj:

MÔJ PRIATEĽ. Knižka modlitieb na každý deň týždňa. Zostavil o. Imrich Fuzy, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada. Nihil obstat. Jozef Javorka S. j., Provincial. Imprimatur: + Paul F. Reding, D. D.
dátum: 27.II.2006

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]