spät na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIE NA ČESŤ SVÄTÉHO JÚDU TADEÁŠA

(len pre súkromnú pobožnosť) 

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia rodička, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.

 

Svätý Júda Tadeáš, oroduj za nás.

skutočný príbuzný Ježiša, Márie a Jozefa,

slávny apoštol,

vytrvalý apoštol,

apoštol hodný chvály,

pravý nasledovník Ježišov,

milovník chudoby,

príklad poníženosti,

vzor trpezlivosti,

ľalia panenskej cistoty.

plameň z Božej lásky,

jasná hviezda svätosti,

vyvolená nádoba Božej milosti,

slávny svedok svätej viery,

veľký divotvorca,

odstrašovateľ zlého ducha.

stĺp svätej Cirkvi,

potešenie zarmútených,

útočište hriešnikov,

pomocník v úzkostiach,

náš mocný orodovník,

zázračný pomocník v zúfalých tažkostiach,

Svätý Tadeáš, láskavý pomocník a ochranca svojich ctiteľov, oroduj za nás.

 

Pane, Ježišu Kriste, bud nám milostivý.

 

Pre zásluhy svätého Tadeáša, prosíme ťa: Pane, vyslyš nás.

Pre trpezlivosť a poníženosť svätého Tadeáša, prosíme ťa: Pane, vyslyš nás.

Pre kázanie a učenie svätého Tadeáša, prosíme ťa: Pane, vyslyš nás.

Pre zázraky svätého Tadeáša, prosíme ťa: Pane, vyslyš nás.

Pre slávnu mučenícku smrť svätého Tadeáša, prosíme ťa: Pane, vyslyš nás.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Modlime sa.

Všemohúci milosrdný Bože a Vykupiteľ náš, ponížene ťa prosíme, daj nám, aby sme pre slávne zásluhy a na mocný príhovor svätého Júdu Tadeáša, tvojho vyvoleného apoštola a príbuzného, obsiahli hojnú milosť božského požehnania.

Ty žiješ a kraľuješ a si Boh na veky vekov.

Amen. 

 


Modlitba k sv. Júdovi Tadeášovi

Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista, slávny apoštol a mučeník, ty sa skvieš cnosťami a zázrakmi, si verným a rýchlym pomocníkom všetkých, ktorí ťa ctia a dôverujú v teba vo svojich trápeniach.

Hľa, s dôverou prichádzam k tebe a s najväčšou vrúcnosťou ťa prosím, pomáhaj mi svojím mocným orodovaním v mojej úzkosti. Veď Pán Boh ti dal tú výhodu, že mimoriadne pomáhaš tým, čo sa už zriekli všetkej zemskej nádeje. Zhliadni na mňa z neba a pomáhaj mi v tomto mojom trápení... Prosím ťa, neopusť ma v mojom biednom stave. Dokáž aj na mne, aké vzácne je u Boha tvoje orodovanie. Za tvoju pomoc budem ti celý svoj život povdačný. Od tejto chvíle budem ťa ctiť ako svojho zvláštneho patróna a podľa možnosti rozširovať úctu k tebe.

Amen.


 

 

zdroj:

MÔJ PRIATEĽ. Knižka modlitieb na každý deň týždňa. Zostavil o. Imrich Fuzy, duchovný správca osady sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, Ontario, Kanada. Nihil obstat. Jozef Javorka S. j., Provincial. Imprimatur: + Paul F. Reding, D. D.

dátum:

14.III.2006

 

 

spät na hlavnú stránku


[CNW:Counter]