spät na hlavnú stránku

modlitby

 

LITÁNIE K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI

(len pre súkromnú pobožnosť) 

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia rodička, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Svätá Panna, bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás.

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

 

My hriešnici, voláme k tebe, Mária, pomôž nám.

Aby  sme  celým  srdcom  milovali  Boha, najvyššie dobro,

Aby sme sa vo všetkom pripodobňovali Ježišovi,

Aby sme teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali,

Aby sme celou dušou nenávideli hriech ako jediné zlo,

Aby sme často mysleli na posledné veci človeka,

Aby  sme  často  a  hodne  prijímali  sväté sviatosti,

Aby sme sa za každú cenu vyhýbali blízkej príležitosti ku hriechu,

Aby sme ani jediný deň nevynechali modlitbu,

Aby sme sa modlili najmä v pokušeniach,

Aby sme veľkodušne odpúšťali nepriateľom a všetkým ľuďom priali iba dobro,

Aby sme zo dňa na deň neodkladali obrátenie,

Aby sme sa usilovali vykoreniť zlé návyky,

Aby sme žili a umreli v milosti a v priateľstve s Bohom,

Vo všetkých potrebách duše i tela,

V chorobe a bolestiach,

V chudobe a v núdzi,

V prenasledovaní a opustenosti,

V zármutku a súžení,

V časoch vojny a nákazlivých chorôb,

Pri útokoch pekelných duchov,

V pokušeniach zradného sveta,

V boji proti zlým náklonnostiam,

 V pokušení proti svätej čistote,

V každom nebezpečenstve pádu do hriechu,

Ked sa priblíži koniec nášho pozemského putovania,

Keď budeme pripútaní k smrteľnému lôžku,

Keď nás myšlienka na blízky odchod zo sveta bude napĺňať hrôzou,

Keď nás v rozhodujúcej hodine budú zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu,

Ked nám kňaz bude udeľovať posledné rozhrešenie a pomazanie nemocných,

Ked príbuzní a priatelia obklopia naše smrteľné lôžko a s plačom sa budú za nás modliť,

Keď nám zrak zhasne a srdce prestane biť,

Ked svoju dušu budeme odovzdávať do Božích rúk,

Ked bude  nad  nami  vynášaný  posledný rozsudok,

Ked budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha, Mária, pomôž nám.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 Oroduj za nás, svätá Božia rodička. Aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových.

 

Modlime sa.

Bože, ty si chcel, aby Matka tvojho jednorodeného Syna ustavične pomáhala kresťanom na ich pozemskej púti, daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, žeby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi nazerať na tvoju velebu a slávu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

zdroj:

MATKA USTAVIČNEJ POMOCI. Novény a modlitby. Zostavili: P. Ludovít Michalovic, C.Ss.R., P. Michal Zamkovský, C.Ss.R. Bratislava : Lúc, 1993. ISBN 80-7114-035-X. S cirkevným schválením c. 816/1991. Nihil Obstat. Mons. Vincent Malý, censor. Trnava, die 15 Maii 1991. Imprimatur. Mons. Dominicus Tóth, t. episcopus vicarius generalis. Imprimi potest. C. 71/91. Bratislava, die 20. Maii 1991 P. Ján Janok, C.Ss.R. viceprovincial.

dátum:

16.III.2006

 

 

spät na hlavnú stránku


[CNW:Counter]