Karol Sidor: SLOVENSKÁ POLITIKA NA PÔDE pražského snemu (1918-1938)

Karol Sidor: Slovenská politika na pôde pražského snemu.pdf

 

Obsah II. zväzku:

DIEL ŠTVRTÝ

Slovenská politika v III. volebnom období Národného zhromaždenia od decembra 1929 do mája 1935

 • Tretie volby na Slovensku
 • Povolebná situácia v sneme
 • O bloku katolíckom a autonomistickom
 • Druhý návrh na autonómiu Slovenska v sneme
 • Spolupráca všetkých Slovákov na hospodárskom podklade
 • Slovenské zjednotenie na kultúrnom a politickom poli
 • Slovenská rezolúcia proti kompetencii pražského snemu
 • Nitrianske udalosti v sneme
 • Malypetrova reč o doplácaní na Slovensko
 • Modus vivendi a nié cirkevné otázky
 • Slovenské stanoviská k zahraničným problémom
 • Zoznam zástupcov Slovenska v III. volenom Národnom zhromaždení
 • Vlády a ich zloženie v III. volenom Národnom zhromaždení

DIEL PIATY

Slovenská politika v IV. volebnom období Národného zhromaždenia od mája 1935 do konca roku 1939

 • Štvrté volby na Slovensku
 • Povolebná situácia v sneme
 • Zmysel autonómie, ako ho chápali opoziční a ako vládni Slováci
 • Voľba E. Beneša za prezidenta Republiky a čo jej predchádzalo
 • Stroskotané vyjednávania s vládou o riečení slovenskej otázky
 • Slovensko vo svetle konkrétnych dát
 • Posledná výmena náhľadov o autonómii Slovenska
 • Tukova otázka ešte raz pred snemom
 • Postavenie národných skupín na Slovensku
 • Slováci a zahraničné problémy
 • Slovenské stanovisko k cirkevným a kultúrnym otázkam
 • Tretí a konečný návrh na autonómiu v sneme
 • Politické zjednotenie Slovákov. Návrh o autonómii v sneme prijatý
 • Text zákona o autonómii Slovenskej krajiny
 • Slováci, Česi a Rusíni po Mníchove
 • Česko-Slovensko na nových cestách
 • Zoznam zástupcov Slovenska v IV. volenom Národnom zhromaždení
 • Vlády a ich zloženie v IV. volenom Národnom zhromaždení

 

Dokument na prevzatie, vo formáte .pdf: Karol Sidor: Slovenská politika na pôde pražského snemu.pdf