Karol A. Medvecký: SLOVENSKÝ PREVRAT

slovensky_prevrat_1.pdf

slovensky_prevrat_2.pdf

slovensky_prevrat_3.pdf

slovensky_prevrat_4.pdf

 

 

Obsah:

  • Národná Rada Slovenská
  • Československá vláda, ústavodarné zhromaždenie a slovenská delegácia v ňom
  • Okolité národy a ich zápas za oslobodenie
  • Maďarský odboj na Slovensku
  • Zbranné oslobodenie Slovenska a československo-maďarská vojna
  • Železnice a pošty v našom prevrate
  • Hranice Slovenska
  • Slovenská vláda a jej začiatočná činnosť