späť na hlavnú stránku

Písmo

 

homosexualita, sodomia a PÍSMO

 

"Prv však, než išli spať, muži mesta obľahli dom, od chlapca až po starého, všetok ľud spolu. A zavolali Lóta a povedali mu: Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe v noci? Vyveď ich von, aby sme s nimi súložili. Vyjdúc k nim Lót, zavrel po sebe dvere a povedal: Nechcite prosím bratia moji, nechcite spáchať toto zlo"

(Genezis XIX, 4-7).

"Podľa obyčaja krajiny egyptskej, v ktorej ste bývali, nečiňte.

A podľa obyčaja krajiny kannánskej, do ktorej vás uvediem, nerobte. Ani nechoďte v ich ustanoveniach"

(Levitikus XVIII, 3).

"S mužom sa nestýkaj ako pri súloži so ženou, lebo je to ohavnosť"

(Levitikus, XVIII, 22).

"Kto by spal s mužom tak, ako sa súloží so ženou, obaja spáchali ohavnosť, nech smrťou zomrú, ich krv bude na nich"

(Levitikus XX, 13).

"Nebudeš obetovať mzdu prostitútky, ani mzdu psa(doslovné pomenovanie pre muža prevádzajúceho prostitúciu - pozn. PROGLAS) v dome Pána Boha svojho"

(Deuteronómium XXIII, 18).

"Preto ich Boh vydal hanebným náruživostiam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za ten styk, ktorý je proti prirodzenosti. Podobne však aj muži zanechali prirodzený styk so ženou, navzájom vzplanuli vo svojich vášňach, muži s mužmi páchali ohavnosť a odniesli si odplatu za svoj blud, ktorá im patrila"

(Rimanom I, 26-27).

"Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani samoprznitelia, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani ohovárači, ani zbojníci nebudú dedičmi kráľovstva Božieho"

(1Korinťanom VI, 9-10).

"Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, vediac toto, že zákon nie je pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a spurných, pre bezbožných a hriešnych, pre ľudí bez bázne a úcty, pre otcovrahov a matkovrahov a vrahov vôbec, pre smilníkov a súložníkov mužov, pre otrokárov, luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko to, čo je proti zdravej náuke"

(1Timotejovi I, 8-10).

"A mestá Sodomu a Gomoru, na popol obrátiac, odsúdil na zničenie, dajúc za príklad tým, ktorí bezbožne konali. A spravodivého Lóta, skormúteného od nespravodlivých bezbožníkov a tiež roztopašného života, zachránil. Bol spravodlivý, bývajúc u nich, zo dňa na deň trápili jeho spravodlivú dušu nespravodlivými skutkami, ktoré videl a počul"

(2Petrov II, 6-8).

"Kto by súložil so zvieraťom, smrťou nech zomrie"

(Exodus XXII, 19).

"So žiadnym zvieraťom nebudeš súložiť, ani sa s ním nepoškvrníš; žena sa nepoddá zvieraťu, ani sa s ním nespojí, lebo je to nehanebnosť"

(Levitikus XVIII, 23).

"Kto by so zvieraťom, alebo s dobytkom súložil, nech umrie smrťou. Zviera tiež zabite. Žena, ktorá by sa podložila zvieraťu, spolu s ním bude zabitá. Ich krv bude na nich"

(Levitikus XX, 15-16).

"Zlorečený, kto spí s akýmkoľvek zvieraťom. A povie všetok ľud: Amen"

(Deuteronómium XXVII, 21).

 

zdroj: Sväté Písmo
zostavil: © PROGLAS

NAJ.sk


[CNW:Counter]