späť na hlavnú stránku

biblická archeológia

 

FOLKLÓR V STAROM ZÁKONE

James George Frazer

 

 

Úvodný komentár od Paula Abramsona, editora .creationism.org:

Pán James George Frazer napísal pôsobivý 3 - dielny zväzok negatívnych komentárov ku Genesis. Táto kniha (publikoval MacMillan, r. 1918, Londýn) je prvý zväzok (od Stvorenia po babylonskú vežu). Pán Frazer bol pyšný posmievač, ale dôkaz ktorý zostavil za účelom pokusu zaútočiť na neporušenosť Písma je jednoducho významný. Preto ignorujte Frazerove svetské teoretizovanie o "Jahvistických" verzus "Kňazských" dokumentoch; jemu podobní nehanební posmievači neskôr museli zanechať také falošné útoky. (Frazer vyhľadával vymyslené chyby a chcel diskreditovať Sväté Písmo - ale práve pri pohľade na dôkaz ktorý z celého sveta v roku 1918 zhromaždil - fíha, vidím tu spoločné črty s budovaním viery! Rád by som mu poďakoval.)

Začiatkom 20. storočia bola väčšina sveta "objavená", zmapovaná, a "civilizovaný svet" bol postupne uvedený (v kurze posledných asi 300 rokov) do širokej rozmanitosti života a dedičstiev z celého sveta. Od triezvych vedeckých publikácií až po senzáciechtivé populárne médiá modernej éry rada nových a exotických objavov bola ohlásená a náležite prediskutovaná kráľmi a cisármi, spolu s teológmi a filozofmi ako aj obyčajným človekom.

"Kresťanský svet" sa pokúšal prispôsobiť si všetko z nových poznatkov, čo vyústilo do všeobecne pochopených historických konvencií o skutočnostiach: Stvorenie, Dedičný hriech, Veľká potopa a Babylonská veža, ako všeobecne prijaté historické udalosti - najmä odvtedy je Biblia veľmi zrozumiteľná na ich ľudstvo zahŕňajúci obzor a presnú postupnosť. Celé ľudstvo zdieľa rovnaké dedičstvo od počiatkov až do rozchodu počas rozptylu v Babylone. Z toho dôvodu má všetko ľudstvo povinnosť stále uchovávať zvyšok týchto príbehov vo svojej rozmanitej kultúre.

V roku 1918 pán James George Frazer priniesol v súhrne veľké množstvo svetových legiend ktoré súvisia s biblickými správami, v dobre preskúmanom zväzku. Starostlivo katalogizované pamiatky v 5 dlhých kapitolách ( tlačená kniha má 400 strán!) boli pomaly vrátené do "civilizovaného sveta" prostredníctvom rozličného množstva lodných kapitánov, kupcov, misionárov, dejepiscov a iných zvedavých cestovateľov do vzdialených krajín. Ľudia sa pokúšali porovnávať a dávať do protikladu tieto rozmanité presvedčenia proti ich vlastným "kresťanským" vedomostiam o dávnej minulosti.

Najdlhšia kapitola (č. 4; okolo 250 strán) sa zaoberá mnohými zachovanými záznamami Potopy na svete. Našli sa na každom kontinente. Potopa sveta asi pred 5000 rokmi zanechala najsilnejšiu a jedinečnú historickú pečať na celom ľudstve, bez ohľadu na to, kde sa na zemeguli národy neskôr premiestnili a ustálili.

Napriek všetkým dôkazom podporujúcich biblické správy o našich prvotných dejinách (okolo 6000 rokov) sme stále viac v nebezpečenstve straty našich pravých spoločných dejín. Moderní falošní učitelia a skeptici vyhlásili, že Noemova potopa bola iba "regionálna", napriek tomu že Biblia hovorí dosť jasne: (Genezis 7:19) " A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom." Vo Frazerovej dobe, práve tak ako dnes sa pochybnosti o absolútnej presnosti Biblie vyskytovali často - ako uvidíte v jeho komentároch po celom zväzku. Ale keď sa na to pozeráme dnes, môžeme vidieť ako boli tieto základné udalosti ľudských počiatkov stále pripomínané po celom svete - vyrovnane, až po obdobie pred menej ako 100 rokmi.

Kniha bola naskenovaná, úplne prepracovaná, a pravopisne upravená podľa britskej gramatiky. Teraz je vo verejnom vlastníctve - znamená to že je zadarmo pre Vás, na reprodukciu a používanie akýmkoľvek spôsobom. Je tu predsa jedna prosba ... aj keď poskytnete kompletný text alebo výťahy ďalej, prosím dajte ľuďom vedieť odkiaľ ste ho získali(t.j . www.creationism.org) a prosím dajte im vedieť že každý mesiac zvyšujeme kvalitu informácií vedeckého kreacionizmu.

(Digitalizovanie tejto knihy vzalo mnoho práce a budeme mať viac materiálov pre Vás. ...V najbližších mesiacoch doplníme Legendy o Potope, ktorých je spolu vyše 200, z každého obývaného kontinentu.) Nech Vás žehná Pán.

 

[z kapitoly IV - Potopa] "... pohroma o ktorej ich tradície hovoria že ich raz postihla, zahubila celú ľudská rasu, okrem jedného muža, ktorý pristál vo svojom kanoe na vysokej hore na Západe. Táto tradícia však nebola vlastná kmeňu Mandanov, pretože medzi stodvadsiatimi rozdielnymi kmeňmi ktoré som navštívil v severnej, južnej a strednej Amerike, nejestvuje kmeň ktorý by sa mi nespájal zreteľne alebo hmlisto s tradíciami takej pohromy, v ktorej jedna, alebo tri, alebo osem osôb bolo zachránených nad vodami... "

Maliar a cestovateľ, George Catlin, r. 1830

 

 

OBSAH


Kapitola I

STVORENIE ČLOVEKA

 1. Dve rozdielne úvahy o stvorení človeka v Genezis

Kapitola II

DEDIČNÝ HRIECH

 1. Narácia v Genezis
 2. Príbeh zmeneného posolstva
 3. Príbeh zhodenej kože
 4. Zložený príbeh zmeneného posolstva a zhodenej kože
 5. Súhrn

Kapitola III

ZNAMENIE KAINA

Kapitola IV

VEĽKÁ POTOPA

 1. Úvod
 2. Babylonský príbeh o Veľkej Potope
 3. Židovský príbeh o Veľkej Potope
 4. Staroveké grécke príbehy o Veľkej Potope
 5. Iné európske príbehy o Veľkej Potope
 6. Údajné perzské príbehy o Veľkej Potope
 7. Starodávne indické príbehy o Veľkej Potope
 8. Moderné indické príbehy o Veľkej Potope
 9. Príbehy Veľkej Potopy vo východnej Áziu
 10. Príbehy Veľkej Potopy v indickom Archipelagu
 11. Príbehy Veľkej Potopy v Austrálii
 12. Príbehy Veľkej Potopy v Novej Guinei a Melanézii
 13. Príbehy Veľkej Potopy v Polynézii a Mikronézii
 14. Príbehy Veľkej Potopy v Južnej Amerike
 15. Príbehy Veľkej Potopy v Strednej Amerike a Mexiku
 16. Príbehy Veľkej Potopy v Severnej Amerike
 17. Príbehy Veľkej Potopy v Afrike
 18. Zemepisný rozptyl príbehov Potopy
 19. Pôvod príbehov o Veľkej Potope

Kapitola V

BABYLONSKÁ VEŽA

Celá kniha (v angličtine; zip; 330 kB) 

zdroj: © Creationism.org
preklad: © PROGLAS

NAJ.sk


[CNW:Counter]