OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ VYPNUTIE ELEKTRINY

 

V prípade odstavenia dodávky elektrickej energie je užitočné vopred rátať s najhoršími dôsledkami, minimálne z dôvodu rozšírenia schopnosti pripraviť správne riešenia možných problémov. Uvažovanie o najhoršom možnom scenári potom neznamená len pasívne teoretizovanie a zbytočné zápasy s bojovníkmi proti konšpiráciám, ale už konkrétne kroky k uchopeniu vlastných možností v situácii.

“Synovia tohto sveta sú prezieravejší” (porov. Lk 16, 8), nepodceňujú riziká, nespoliehajú sa na nespoľahlivosť tváriacu sa zodpovedne.

Podľa neoverených informácií, už pred niekoľkými rokmi v nemenovanom filmovom laboratóriu archivovali zástupcovia armády nemenovaného štátu patenty, technickú dokumentáciu, všetko know-how, pre prípad nevratného poškodenia polovodičov, ktoré by mohlo byť súčasťou kolapsu celej sústavy elektrospotrebičov. Dôsledkom by mohol byť “návrat do doby kamennej” – stav v ktorom režim dňa určuje subjekt, ktorý vlastní kľúč k obnove technologickej úrovne.

Podľa overených informácií, zástupcovia subjektov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na hospodársky, kultúrny, spoločenský vývoj, simulujú, konštruujú, deštruujú, pripravujú stav po, stav počas a stav pred možným kolapsom dodávky elektrickej energie:

 

Čo všetko možno pri globálnom výpadku dodávky elektrickej energie v najhoršom prípade očakávať?

  • prerušenie výrobných reťazcov > zastavenie výroby > odchod nositeľov výnimočného, kľúčového know-how > minimalizácia hospodárskej nezávislosti > pád technologickej úrovne na minimum
  • strata solventnosti, schopnosti udržať si vlastné existenčné zdroje
  • nedostatok potravín v obchodnom reťazci
  • nedostatok všetkých druhov tovarov
  • kolaps nemocníc, škôl, fabrík… (čo nie je závislé na elektrickej energii?)
  • kolaps komunikačných systémov 
  • problém s komunálnym odpadom a verejnou kanalizáciou
  • premena bytových domov a celých sídlisk na Luník X
  • zvýšenie kriminality

 

Podľa neoverených informácií výpadok dodávky elektriny možno očakávať v decembri 2021, alebo v januári 2022. Prvé experimenty už prebehli.