správy (27)

...pretože sme predniesli ich skryté tajomstvá, ktoré strážia v tichosti medzi sebou, na svetlo, nebude teraz potrebné použiť mnoho slov na z...

Sv. Irenej: DOKTRÍNY KAINITOV