správy (30)

  Londýn, 23.VII.2022: Pochod za podporu obetí očkovania MUDR. Bukovský, 17.II.2022: Odmietam sa tešiť na váš povel a nezabudnem, čo ste...

NIE KAŽDÝ SA SKLÁŇA PRED antikristom