späť na hlavnú stránku

Sedembolestná Panna Mária

 

JÁNA PAVLA II. ODPREVADILA PANNA MÁRIA DO NEBA

 

Škapuliar je pre nábožného nositeľa túžiaceho po svätosti a žijúceho v posväcujúcej Milosti zárukou vyslobodenia z očistca, danou od Panny Márie. Vznešená Matka totiž sľubuje vyslobodenie v prvú sobotu po smrti svojho ctiteľa.
Karol Jozef Wojtyla umrel v hodine slávenia krásneho sviatku, v predvečer Nedele Božieho Milosrdenstva, sviatku ktorý s Božou Milosťou objavil.
Posledné chvíle prežil uprostred spoločenstva modlitby svätého Ruženca, chváliac a prosiac Bohorodičku Máriu, ako jej vzorný ctiteľ, oblečený v šate sv. Škapuliara.
Deň jeho odchodu bola prvá, fatimská sobota.

Jasajme, kresťania i všetci ostatní, lebo Boh skutočne Žije! Nezabúda na nás a prihovára sa nám! Rečou zrozumiteľnou každému. Mária nás skutočne privádza ku Kristovi! Budeme Žiť!

 

zdroj: rozhovor s kňazom v r. Lumen; časopis Životom (1941); ...
dumal: PROGLAS
dátum: 23.V.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]