späť na hlavnú stránku

Písmo

 

Múdroslovné knihy Starého zákona
Proglas7

Panna Mária a Písmo
Proglas

Stvoriteľ všetkých vecí
Proglas

diabol(satan), zlí duchovia a Písmo
Proglas

Petrov primát a Písmo
Proglas

peklo a Písmo
Proglas

mágia, veštenie, vyvolávanie duchov a Písmo
Proglas

homosexualita, sodomia a Písmo
Proglas

Človek pred narodením a Písmo
Proglas

Pôst (Izaiáš 58-59)
Sväté Písmo

Mesiášske Proroctvo
Traditionalcatholic.net


Vyhľadávanie vo Svätom Písme
podľa kľúčového slova:


podľa súradníc (napr. Gn 1,11-15;2,5.8):


Liturgický kalendár a plán čítania Biblie

Sväté Písmo - odkazy:

pismo.christ-net.sk

 Sväté Písmo, SÚCM, Rím 1995; úvody; download

.thelatinlibrary.com/bible.html

 Sväté Písmo v latinčine; texty v latinčine

.ipmce.su/~igor/bible.html/

 Sväté Písmo v staroslovančine; download

Liturgia hodín RKC:

.breviar.sk

 Breviár; download

 

Svätý Cyril a Metod,
vy ste prví preložili Sväté Písmo do reči našich predkov.
Milujete náš národ, obetovali ste sa za neho.
Vyproste nám lásku k Svätému Písmu, ku Kristovi
a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý náš život.

 

 


Biblia - Sväté Písmo

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]