späť na hlavnú stránku

modlitby

 

MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA 

 

 

Všemohúci Bože,
vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.

Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.

Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

Amen.

 

Imprimatur 19. V. 1995 +Dr. František Tondra

 

 

Radostné i bolestné životné míľniky J. E. Mons. Jána Vojtaššáka, spišského biskupa

14. XI. 1877

Narodený v Zakamennom na Orave.

1. VII. 1901

Vysvätený za kňaza

12. II. 1921

Konsekrovaný za biskupa v Nitre.

5. V. 1945

Prvý raz zatknutý a sedem mesiacov väznený v Bratislave.

3. VI. 1950

Internovaný v biskupskej rezidencii.

16. IX. 1950

Odvlečený do Ruzyne v Prahe

15. I. 1951

Odsúdený v Bratislave na 24 rokov ťažkého väzenia.

15. I. 1951 - 4. VIII. 1965

Vláčený po väzniciach a starobincoch.

4. VIII. 1965

Zomrel v Řičanoch.

7. VIII. 1965

Pochovaný v Zakamennom na Orave.

 

zdroj: "leták". Imprimatur 19.V. 1995 +Dr. František Tondra
zaujím. odkazy: Katnoviny.sk: Ukážme, čo pre nás znamená dar svätosti
dátum: 07.X.2005

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]