Sedembolestná Panna Mária

 

TRETIE FATIMSKÉ TAJOMSTVO

 

 

Píšem v poslušnosti voči Tebe, Bože, ako mi prikazuješ skrze Jeho Excelenciu, pána biskupa z Leiry, i z poslušnosti voči tvojej i mojej Najsvätejšej Matke.

Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane Našej Pani tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z neho ohne a zdalo sa, že tieto plamene by mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s jasom, ktorý vychádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie.

Potom sme videli v obrovskom svetle, žiariacom z Boha - bolo to niečo podobné, ako keď vidíme osoby v zrkadle, ktoré pred ním prechádzajú - biskupa, oblečeného v bielom. Mysleli sme si, že by to mohol byť Svätý Otec. Rozliční Ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov akoby z korkového duba. Svätý Otec, predtým než tam prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené a veľmi traslavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod obidvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zberali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu.

 

Posolstvo trom pastierom z 13 júla 1917, napísané sestrou Luciou 3. januára 1944.

 


Národná bazilika Panny Márie Sedembolestnej
Šaštín - Stráže

NAJ.sk


[CNW:Counter]