Sedembolestná Panna Mária

 

DRUHÉ FATIMSKÉ TAJOMSTVO

 

"Keď Matka Božia vyslovila slová ´obetujte sa za hriešnikov´, o čom som hovorila, rozostrela ruky tak, ako v predošlých dvoch zjaveniach. Žiarivé lúče vychádzajúce z jej rúk, zdali sa prenikať hlboko do zeme a my sme videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie. Tieto boli plameňmi vyhadzované do výšky a zo všetkých strán padali zasa dolu ako plamienky pri veľkom požiari, akoby bez váhy a zároveň možnosti vznášania sa. Pritom vydávali zo seba také žalostné náreky a výkriky zúfalstva a bolesti, že sme sa od hrôzy a zdesenia roztriasli(bolo to asi vtedy, keď som pri zjavení hlasno vykríkla, o čom ľudia rozprávali a na čo sa ma vypytovali.) Zlí duchovia mali hrozné a odporné postavy ako neznáme zvieratá, mnohí boli však tiež priesvitní ako žeravé uhlie. Tento pohľad trval iba okamih. Musíme ďakovať našej dobrotivej Matke, že nám už vopred prisľúbila nebo, ináč by sme od strachu a zdesenia boli hádam pomreli."

II.

"Súčasne, v nádeji na vyprosenie pomoci, sme pevne upreli svoj zrak na Madonu. Ona, plná dobroty a smútku, povedala: ´Videli ste peklo, do ktorého sa dostávajú úbohé duše.

Aby sa duše zachránili, chce Pán Boh zaviesť vo svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána Boha, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za pontifikátu Pia XI. Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie božie a potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi i Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie na prvú sobotu v mesiaci.

Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete ešte rozšíri, tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovanie Cirkvi, mnohé národy budú zničené, dobrí budú mučení a Svätý Otec bude mnoho trpieť. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať, Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.

Portugalsko si zachová pravú vieru. Toto nesmiete prezradiť nikomu, môžete to povedať iba Františkovi.´

Po slovách ´viaceré národy budú zničené´, oznámila Matka Božia tretiu časť tajomstva.

O chvíľočku pokračovala: ´Keď sa modlíte ruženec, na konci každého desiatku dodajte: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo!´ "


Národná bazilika Panny Márie Sedembolestnej
Šaštín - Stráže

NAJ.sk


[CNW:Counter]