logos

 

EVOLÚCIA ČLOVEKA VEDECKY VYVRÁTENÁ
V 50 ARGUMENTOCH

reverend William A. Williams, D.D.

 

"E-kniha" projektu Gutenberg "Evolúcia človeka vedecky vyvrátená", od Williama A. Williamsa Autorské práva menia celý svet. Skontrolujte autorské práva pre vašu krajinu skôr ako načítate alebo rozšírite túto alebo inú e-knihu projektu Gutenberg.
Toto záhlavie by mala byť prvá viditeľná vec pri prezeraní súboru projektu Gutenberg. Prosím neodstráňte, nemeňte ani neupravujte záhlavie bez písomného súhlasu.
Prosím čítajte "legálny malý výtlačok" a ďalšie informácie o e-knihe a projekte Gutenberg na konci tohoto súboru. Zahŕňa dôležitú informáciu o vašich špecifických právach a obmedzeniach pri používaní súboru. Môžete sa tiež dozvedieť ako podporiť darom Projekt Gutenberg a ako sa do projektu zapojiť.

**Vitajte vo svete slobodného územia textov Vanilla Electronic**
**E-knihy čitateľné ľuďmi aj počítačmi, od r. 1971**
*****Tieto e-knihy boli pripravené tisícami dobrovoľníkov!*****

Titul: Evolúcia človeka vedecky vyvrátená
Autor: William A. Williams
Dátum uverejnenia: júl 2005 [e-kniha #8508] [tento súbor bol prvý krát zverejnený v 18. júla 2003]
Vydanie: 10.
Jazyk: angličtina
Kódovanie znakov: iso-8859-1

***ÚVOD KU "e-KNIHE" PROJEKTU GUTENBERG, EVOLÚCIA ČLOVEKA VEDECKY VYVRÁTENÁ ***
E-text pripravil Dave Maddock

Evolúcia človeka vedecky vyvrátená v 50 argumentoch
Navrhnutá (1) ako aktuálna učebnica a sprievodca ku všetkým ďalším učebniciam evolúcie;
(2) ako protijed ku knihám v knižniciach vyučujúcich evolúciu, neveru a ateizmus;
(3) ako pomoc všetkým študentom, rodičom, učiteľom, ministrom, právnikom, lekárom a všetkým ďalším milovníkom pravdy.

Napísal reverend Wiliam A. Wiliams, D.D.

  Obsah
  Úvod
  Evolučné teórie

  ČASŤ PRVÁ
  Evolúcia ľudského tela

  Zhoda ľudských rás

 1. Obyvateľstvo sveta
 2. Zhoda jazykov
 3. Náboženstvá
 4. Miesto pôvodu človeka
 5. Civilizácie
 6. Mendelove zákony dedičnosti
 7. Biometria
 8. Žiadne nové druhy dnes
 9. Matematická pravdepodobnosť
 10. Vek Zeme
 11. Geológia a história
 12. Zemepisné rozdelenie
 13. Boh nie je neprítomný ani nie inaktívny
 14. Náhoda alebo zámer?
 15. Evolúcia bez viery
 16. Zvierací pôvod nemožný
 17. Osem nepriechodných priepastí
 18. Ľudoopi a opice ako predkovia
 19. Potácajúca sa špekulácia
 20. Pohlavie
 21. Človek holohlavý a bezchvostý
 22. Hybridy
 23. Inštinkt zvierat
 24. Jedinečné Stvorenie: Gen. I
 25. Analógia; matematika, zákony
 26. Zúfalé argumenty
 27. Dvadsať námietok prijatých
 28. Vedci odmietajú evolúciu

  ČASŤ DRUHÁ
  Dôkaz je zodpovedaný

 29. Paleontológia
 30. Zrejmé zrútenie dôkazu
 31. Vyobrazenia v jaskyniach
 32. Zakrpatené orgány
 33. Sérológia alebo krvné skúšky
 34. Embryológia

  ČASŤ TRETIA
  Duša

 35. Pôvod duše
 36. Osobnosť
 37. Intelekt, city a vôľa
 38. Rozum
 39. Svedomie
 40. Duchovnosť
 41. Nádej na nesmrteľnosť
 42. Hriech
 43. Vykúpenie
 44. Evolúcia podporuje neveru a ateizmus
 45. Evolúcia bojuje s kresťanstvom
 46. Maskovanie pojmov
 47. Čomu máme veriť?
 48. Čo môžeme urobiť?
 49. Problémy na posúdenie
 50. Ježišova zvrchovanosť

  Pieseň: Kristus je všetko

celý súbor (v angličtine; .htm; 311 kb)

 

 

49. PROBLÉMY NA POSÚDENIE

Keď nasledovné problémy čitateľ vyrieši, prehĺbi sa v presvedčení, že evolúcia je nemožná. Chybné dohady evolucionistov môžu byť preskúšané a vyvrátené pomocou matematických úloh.  Niet silnejšieho spoľahlivého dôkazu, ktorý by mohol byť navrhnutý. Vzhľadom na typ riešení, vzťahujú sa na uprednostnenie textu. Odmeníme prvú osobu, ktorá poukáže na závažnú chybu(to povedal autor-pozn.Proglas). Vyskúšajte, verifikujte alebo opravte nasledovné riešenia:

 

1.

Ak prvý ľudský pár žil pred 2 000 000 rokmi, ako tvrdia evolucionisti, a populácia sa zdvojnásobila za každých 1 612,51 rokov (jedna desatina rýchlosti prírastku židovskej populácie), aká by bola súčasná populácia na zemeguli?

Odpoveď: 18 932 139 737 991 a 360 núl; alebo 18 932 139 737 991 decilión, decilión, decilión, decilión, decilión, decilión, decilión, decilión, decilión, decilión; alebo 18 932 139 737 991 vigintilión, vigintilión, vigintilión, vigintilión, vigintilión, vigintilión(podľa "short scale": decilión=1033, vigintilión=1063-pozn. Proglas).

 

2.

Ak prvý ľudský pár žil pred 100 000 rokmi(obdobie o mnoho kratšie ako evolúcia vyžaduje), aká by bola súčasná populácia pri rovnako nízkej rýchlosti prírastku?

Odpoveď: 4 660 210 253 138 204 000; alebo 2 527 570 733 krát toľko ľudí, koľko žije dnes.

 

3.

Pri vyššie uvedenej rýchlosti prírastku, aké množstvo ľudských bytostí by prežilo v období 5 177 rokov po Noemovi?

Odpoveď: 9.

Aké množstvo Židov, 3 850 rokov po Jakubovom sobáši?

Odpoveď: 5.

 

4.

Ak ľudská rasa zdvojnásobila svoj počet každých 168,3 rokov odvtedy ako sa Noe stal otcom (5 177 rokov) aký by bol počet obyvateľov na Zemi?

Odpoveď: 1 804 187 000 - práve tak to je.

 

5.

Ak židia zdvojnásobili svoj počet každých 161,251 rokov od Jakubovho sobášu(pred 3 850 rokmi), koľko Židov by žilo v roku 1922?

Odpoveď: 15 393 815 - práve taký bol zverejnený počet.

 

6.

Aký odhad ľudského veku môže obstáť pri skúške z matematiky?

Odpoveď: Ani jediný odhad prideľujúci obrovský vek človeku ktorý bol kedy urobený, nič viac než vek indikovaný Písmom Svätým. 2 000 000, alebo 1 000 000 alebo 100 000 rokov je nepochybne vylúčených!

 

7.

Ak život začal pred 60 000 000 rokmi a ľudská rasa pred 2 000 000 rokmi, o koľko podpriemerný by mal byť mozog a myseľ človeka vtedy?

Odpoveď: 1/30 alebo 3-1/3%; alebo 96-2/3% normálu; alebo 1450 cm3, povedzme 1500 cm3 priemerne, teda bližšie k normálu ako u mnohých národov dnes.

 

8.

Koľko, ak život začal pred 500 000 00 rokmi?

Odpoveď: 0,4%, alebo 99,6% priemeru; alebo 1494 cm3 - ďaleko viac cm3 než veľká časť ľudstva môže potrebovať.

 

9.

Ak sa u človeka za 58 000 000 rokov vyvinula iba rovnaká kapacita lebky ako u zástupcov opicovitých (nie viac ako 600 cm3), koľko musel získať za 2 000 000 rokov?

Odpoveď: 900 cm3, čo je zdokonalenie 43,5 krát rýchlejšie ako za predchádzajúcich 58 000 000 rokov. Ako je to možné?

 

10.

Ak život začal pred 500 000 000 rokmi, ako by sme mohli porovnať rýchlosť vývinu lebky a mozgu za 2 000 000 rokov s vývinom v predchádzajúcich 498 000 000 rokoch?

Odpoveď: Je 373,5 krát vyššia.

 

11.

Ak veľkosť lebky pitekantropa bola dve tretiny priemeru, alebo 1 000 cm3, pred koľkými rokmi musel žiť, v prípade že život začal pred 60 000 000 rokmi?

Odpoveď: pred 20 000 000.

V prípade že život začal pred 500 000 0000 rokmi?

Odpoveď: 166 666 666.

 

12.

Ak piltdownský "človek" mal priemerný objem lebky 1 070 cm3, ako sa tvrdí, ako dlho už predtým žil, ak život začal pred 60 000 000 rokmi?

Odpoveď: 17 200 000 rokov.

Ak pred 500 000 000 rokmi?

Odpoveď: 143 333 3333 rokov.

 

13.

Ak neandertálec mal objem 1 408 cm3(určené Dr. Osbornom), pred koľkými rokmi musel žiť, ak prešlo 60 000 000 rokov odvtedy, ako začal život?

Odpoveď: 3 680 000.

Ak prešlo 500 000 0000 rokov?

Odpoveď: 30 666 666.
Ak 1 800 cm3 vezmeme ako priemer namiesto 1 500 cm3, ako niektorí vyžadujú, tieto veľké obdobia odvtedy čo "ľudoopy" jestvovali, musia byť obrovsky zvýšené, v niektorých prípadoch o 50%.

 

14.

Ak, na druhej strane, pitekantrop skutočne žil pred 750 000 rokmi, aká, s priemerným vývinom, by mala mať jeho lebka objem, ak život začal pred 60 000 000 rokmi?

Odpoveď: 98,75%, alebo 1 481 cm3.

Ak život začal pred 500 000 0000 rokmi?

Odpoveď: 99,85%, alebo 1 497,77 cm3. V obidvoch prípadoch takmer priemer.

 

15.

Ak piltdownský "človek" žil pred 150 000 rokmi, ako sa tvrdí, aký by bol objem jeho mozgu, ak život trval 60 000 000 rokov?

Odpoveď: 99,75%, alebo 1 496,25 cm3.

Ak 500 000 000 rokov?

Odpoveď: 99,97%, alebo 1 499,55 cm3. Veľmi blízko priemeru.

Vyššie uvedené problémy dokazujú, že buď tieto vymyslené články nemohli žiť v obdobiach ktoré sa im pripisujú, alebo inak museli mať objem mozgu takmer priemerný a ďaleko väčší ako sa im pripisuje.

 

16.

Spolu je na svete 81 546 808 km2 obývateľných krajín. Ak predpokladáme, že Rajská záhrada mala 16 093 km2 alebo 161 874 hektárov, bolo by na svete 5 067 takýchto plôch. Akú by mal Mojžiš šancu nájsť správne miesto, nepoznajúc ho?

Odpoveď: 1 ku 5 067 - prakticky vôbec nijakú.

 

17.

Ak Mojžiš nepoznal plán Stvorenia, a vymenoval 11 významných udalostí v ich správnom vedeckom poradí, akú šancu mal odhadnúť správne poradie?

Odpoveď: 1 ku 39 916 800.

Ak 15 významných udalostí, ako zdôrazňujú niektorí biblickí bádatelia?

Odpoveď: 1 ku 1 307 674 368 000. (Riešte pomocou permutácie.)

 

18.

Ak je dnes 1 500 000 živočíšnych druhov, pochádzajúcich z jediného prvotného zárodku alebo bunky, ktorá jestvovala pred 60 000 000 rokmi, koľko živočíšnych druhov by vzniklo alebo dozrelo v posledných 6 000 rokoch?

Odpoveď: 3 000, alebo každé dva roky jeden.

Ak život jestvoval pred 500 000 000 rokmi, za posledných 6 000 rokov by pribudlo 360 nových živočíšnych druhov. Evolucionisti prehlasujú, že nevedia že by za posledných 6 000 rokov vznikol jediný nový druh! Darwin dokonca povedal: "Nie je zaznamenaná jediná zmena druhu v iný."

 

19.

Ak sa našli kostry 200 000 prehistorických koní v jednej lokalite(Lyons vo Francúzsku), koľko kostier prehistorického človeka by sme mali očakávať?

Odpoveď: Mnoho miliónov. Koľko ich je? Ani jediná alebo nespochybnená kostra opočloveka!

 

20.

Ak každé jedno z očí a uší rovnako ako nos a ústa, pokrývajú v priemere jednu tisícinu povrchu tela, aká je - ak nepočítame s Božím zámerom - matematická pravdepodobnosť že sa objavia tam kde sú?

Odpoveď: 0,001 x 0,001 x 0,001 x 0,001 x 0,001 x 0,001, alebo 0,000 000 000 000 000 001. Alebo 1 ku biliónu biliónov! (Riešte zloženou pravdepodobnosťou.)

 

21.

Evolucionisti požadujú najmenej 8 veľkých transmutácií od hmoty ku človeku: matéria, rastlinný život, bezstavovce, stavovce, ryby, obojživelníky, plazy, cicavci a človek. Ak vytvoríme krajne veľkorysý odhad 60% na znázornenie pravdepodobnosti každej transmutácie, aká je zložená pravdepodobnosť že sa všetko uskutoční?

Odpoveď: 1 ku 60, čo znamená krajnú nepravdepodobnosť.

 

22.

Ak je tam 1 šanca z 10, že každá transmutácia sa uskutočnila, čo je ďaleko viac než dôkaz zaručuje, aký zlomok reprezentuje pravdepodobnosť že sa tieto všetky veľké zmeny stali?

Odpoveď: 1 stomilióntina, alebo 0,000 000 01, alebo 1 ku 100 000 000.

 

23.

Ak pravdepodobnosť zmeny jedného člena jedného druhu do iného druhu vyjadrená pomocou hodnoty 0,1 (-precenené), aký zlomok označuje pravdepodobnosť miliónu členov prechádzajúcich tou istou zmenou?

Odpoveď: 1 umocnená na mínus milióntu, alebo 1 predchádzaná 999 999 desatinnými miestami, alebo jednoduchý zlomok s 1 ako čitateľom a miliónom núl ako menovateľom. Také zmeny sú absolútne nemožné - avšak nevyhnutné pre evolúciu.

 

24.

Ak roztrúsené zvyšky pitekantropa boli nájdené v piesku iba 12,2 m pod povrchom, a rýchlosť hromadenia nebola väčšia než pri pomalých nánosoch ktoré pokryli horu mesta Jeruzalem 6,1 m vrstvou za 1 900 rokov, aký by bol extrémny vek týchto zvyškov?

Odpoveď: 3 800 rokov, namiesto 750 000 rokov.

 

25.
Ak Heidelbergova
čeľusť bola nájdená v piesku 21 m hlboko, aký by bol jej maximálny vek, odhadovaný rovnakým spôsobom? Odpoveď: 6 555 rokov namiesto 375 000. Kto verí že piesok v riečnom údolí by sa nahromadil pomalšie ako prach na horách? Alebo že trvalo 750 000 alebo dokonca 375 000 rokov kým sa pokryli pieskom tieto vzácne zvyšky v takej plytčine? Niekoľko storočí nanajvýš by vysvetľovalo takú hĺbku. Môže tu byť nejaká pochybnosť že to boli abnormálne kosti historického človeka a zvieraťa?

 

26.
Mala nejaká iná falošná teória ktorá sa predstavovala ako veda, menej na podporu svojich tvrdení ako má evolúcia?

 


27.
V presvedčení že kresťan by mal dať Pánovi všetko čo je nad jeho nevyhnutnosti, žiadny zisk z tejto knihy nepôjde pre vydavateľa, ale všetko bude darované misiám, ako nenávratná pôžička pre kostoly, a kázať evanjelium cez svetské časopisy, z sveta, a k [ku] pomôcť pri bezplatne distribúcia tejto knihy ako je vysvetlené na stranách 116 a 117. Koľko 
kostolov každých $1 000 spolu s zložité úrokovanie na tom, pomôže vybudovať za 300 rokov, ak priemerná pôžička každému chrámu je $1 000 na 5 rokov za 5%?
Odpoveď: 8 229 024; a nový záväzok potom bude $2 273 528 000.

 

28.
Ako by mohlo $1 000 byť použitých, aby sa urobilo viac dobra než pre tieto tri účely?

 

29.
"Čo osoží človeku, ak aj celý svet získa, ale stratí svoju vlastnú dušu?"

 

30.
Čo osoží človeku, ak získa veľkú slávu ako vedec, presvedčí celé masy aby prijali evolúciu, neveru a ateizmus, a vedie veľkú spoločnosť do strateného sveta, zničením ich viery v Boha a v Ježiša Krista?

zdroj: .gutenberg.org/dirs/etext05/8evds10h.htm
preklad: © PROGLAS

NAJ.sk


[CNW:Counter]