späť na hlavnú stránku

logos

 

VZKRIESENIE PÁNA JEŽIŠA

videnie bl. Anny Kataríny Emmerichovej

 

Ježiš vstane z mŕtvych a zjaví sa svojej Matke

    Videla som prichádzať zjav Ježišovho Ducha ako veľkú žiaru medzi dvoma bojovnými anjelmi a mnohými svetelnými postavami, Zniesol sa zhora cez skalu na svätú mŕtvolu a vlial sa do nej. Telo pod obalom sa pohlo. Videla som žiarivé a živé telo, spojené s Duchom a Božstvom vychádzať z obalu na bokoch, ako by vystupovalo z bočnej rany. Tento pohľad mi pripomenul Evu, ktorá vystúpila z Adamovho boku. Všetko bolo samá žiara, samý lesk.
    V inom obraze som videla, ako by z hĺbky pod podstavcom liezla nahor obluda. Postavila sa vzpriamene na hadí chvost a svoju dračiu hlavu zlostne obracala k Pánovi. Okrem toho - ako sa pamätám - mala aj ľudskú hlavu. Vzkriesený Vykupiteľ držal v ruke tenkú bielu paličku s malou, vejúcou zástavkou, stupil na dračiu hlavu a palicou tri razy pichol do hadieho chvosta, ktorý sa zakaždým stiahol, až celkom zmizol. Dračiu hlavu zašliapol do zeme, iba ľudská hlava sa dívala hore. Tento obraz som už viac ráz videla pri zmŕtvychvstaní a takúto hadiu hlavu som úchytkom zbadala aj pri Ježišovom počatí. Tento had mi pripomínal hada z raja, lenže bol ešte odpornejší. Myslím, že tento obraz sa vzťahuje na onen sľub: "Žena rozšliape hlavu hada". Všetko sa mi zdalo iba symbolom víťazstva nad smrťou, pretože pri zašliapaní hlavy draka nevidela som Pánov hrob.
    Teraz som videla Pána vo veľkej žiare vznášať sa cez skalu. Zem sa zatriasla a jeden z anjelov v podobe bojovníka zletel z neba k hrobu ani blesk, odvalil kameň na pravú stranu a posadil sa naň. Otras bol taký veľký, že sa koše s ohňom rozkývali a vyšľahli plamene. Keď to videli strážcovia, popadali vôkol ako ohlušení a ležali meraví, pokrivení na zemi ako mŕtvi. Kassius videl všetko vo veľkom lesku, ale sa rýchlo pozbieral, pristúpil ku krypte, odchýlil dvere, ohmatal prázdne plachty a odišiel, aby Pilátovi podal správu, čo sa stalo. Chvíľu ešte ostal nablízku, či neuvidí ešte niečo nového, lebo videl iba zemetrasenie, ako anjel odvalil kameň a posadil sa naň, prázdny hrob, ale Ježiša nevidel. Tieto udalosti potom spoločne so strážcami rozprával učeníkom.
    Vo chvíli, keď anjel zletel z neba a zem sa zatriasla, videla som Vykupiteľa ako sa zjavil na Kalvárii svojej matke. Ježiš bol nekonečne krásny, obklopený žiarou, a vážny. Jeho rúcho vialo ako široký plášť a pri chôdzi sa ligotalo ako bielomodrý dym v slnečných lúčoch. Rany boli veľmi veľké a leskli sa. Dal sa do nich vložiť prst. Okraje rán tvorili obraz, ako by sa tri rovné trojuholníky pretínali v strede kružnice. Zo stredu rúk lúče smerovali k prstom.
    Duše praotcov sa uklonili pred Matkou Ježišovou. Pán jej hovoril čosi o stretnutí. Slová som však zabudla. Ukázal jej svoje rany a keď Mária padla na zem, aby mu pobozkala nohy, Ježiš ju chytil za ruku, zdvihol a potom zmizol.
    V diaľke som videla, ako sa ligotajú koše s ohňom pri hrobe a na východe nad Jeruzalemom bielu čiaru úsvitu.

 

zdroj:BRENTANO, Klement: Ajhľa, Človek! Umučenie Pána nášho Ježiša Krista. Podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej. Nitra : Misijný dom Matky Božej, 1948. 371 s. Imprimi potest: Nitriae, die 26. Aprilis 1947. P. Joannes Faikus, superior provincialis. Nihil obstat: Nr. 1267/1947. P. Petrus Lajcha SVD, censor deputatus. +Carolus Archiepiscopus.
preklad: Vavro Turecký a Matej Zaťko
jazyková úprava: PROGLAS
sv. Fra Angelico: Noli Me Tangere

NAJ.sk


[CNW:Counter]