späť na hlavnú stránku

modlitby

 

AKATIST

 

Akatist - duchovné bohatstvo východnej cirkvi
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ

 

Akatist k Ježišovi Kristovi

Akatist k Svätému Duchu

Akatist k Presvätej Bohorodičke

Ďakovný akatist

 

ukážky vo formáte mp3 (Akatist k Presvätej Bohorodičke; úprava pre zbor)
Gréckokatolíci na Slovensku

 


zostavil:

Proglas

dátum:

28.VII.2005

 

 

späť na hlavnú stránku

[CNW:Counter]